شرکت آبادگران پاک داد (آپاد) مهندسین مشاور


درباره ما

شالوده اصلی فعالیت های شرکت بر مبنای برنامه ریزی ، طراحی ، احداث راهبری و مدیریت المانهای اصلی مدیریت پسماند از جمله جلوگیری از تولید پسماند ، جداسازی ، تفکیک ، انتقال ، دفع ، دفن و مراقبت های پس از دفن انواع پسماند های تولیدی بر اساس قانون مدیریت پسماند کشور می باشد.

چشم انداز آپاد

در شرکت آپاد توجه به مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک ارزش است. هدف ما رسیدن به توسعه پایدار، ایجاد محیط کاری ایمن، بهبود کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان و جامعه و پیشگیری از صدمه به اموال و محیط زیست می باشد. اعتقاد داریم که عملکرد خوب HSE، بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت کل سازمان است و یک سیستم موثر HSE منجر به بهره وری، کیفیت و سود دهی خواهد شد.

کاهش ضایعات و حفاظت از منابع و انرژی بهداشت، ایمنی ومحیط زیست پایه و اساس کسب و کار ماست و بالاترین انتظارات را از عملکرد آن داریم. اعمال ، استانداردها و اهداف بهداشت ، ایمنی و محیط زیست خود را در برنامه ریزی های کلان کسب وک ارمان خواهیم گنجاند به گونه ای که استقرار موثر و یکپارچه خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تضمین گردد.


دست‌آوردهای آپاد در زمینه علمی و فنی

سیستم های فتوولتائیک
طراحی ، ساخت و نصب نخستین هاضم لوله ای انعطاف پذیر و هاضم هیبریدی پسماند شهری