خدمات

• مشاوره، طراحی، ساخت، راه اندازی، پشتيباني، نظارت فني و بهره برداری از كارخانجات پردازش و بازیافت پسماند شهري.
• مشاوره، طراحی، ساخت، راه اندازی، پشتيباني و نظارت فني و بهره برداری از كارخانجات تولید و پالايش کودهای آلی( كمپوست).
• مشاوره، طراحی، ساخت، راه اندازی، پشتيباني و نظارت فني و بهره برداری از ماشين آلات مرتبط با بازيافت مواد.
• مشاوره و تهیه كليه طرحهاي ارزيابي زيست محيطي مرتبط با انواع پسماندهاو صنایع مرتبط.
• مشاوره در خصوص خريد و فروش تجهيزات و ماشين آلات صنایع بازیافت و تبدیلی و انرژیهای نو و تجدید پذیر.(تولید انرژی از پسماند)
• مشاوره، طراحي، ساخت، راه اندازی، پشتيباني و نظارت فني تصفيه خانه شيرابه.
• مشاوره، طراحي، ساخت، راه اندازی، پشتيباني و نظارت فني زباله سوز.
• مشاوره، طراحي، ساخت، راه اندازی، پشتيباني و نظارت فني هاضم.
• مشاوره، طراحي، ساخت، راه اندازی، پشتيباني و نظارت فني كارخانجات توليد RDF .