درباره ما

درباره ماشرکت مهندسی آباد گران پاک

شرکت مهندسی آباد گران پاک داد (آپاد) با چشم انداز حرکت به سوی توسعه پایدار در عرصه محیط زیست و در راستای تحقق اهداف قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی در سال 1389 با بهره گیری از کارشناسان مجرب و با سابقه فنی و اجرایی مرتبط در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. شالوده اصلی فعالیت های شرکت بر مبنای برنامه ریزی ، طراحی ، احداث راهبری و مدیریت المانهای اصلی مدیریت پسماند از جمله جلوگیری از تولید پسماند ، جداسازی ، تفکیک ، انتقال ، دفع ، دفن و مراقبت های پس از دفن انواع پسماند های تولیدی بر اساس قانون مدیریت پسماند کشور می باشد. در این راستا متخصصین شرکت تمامی تلاش خود را بر مبنای بهره گیری از دستاورد های روز دنیا و تطابق آن با نیاز روز کشور قرار داده اند تا علاوه بر حل مشکل تولید پسماند در کشور راه حل های جامعی را در خصوص استفاده مؤثرو پر بازده ازپسماند تولیدی ارائه نماید . امید است تا با استعانت از پروردگار، دستاوردهای شرکت در عرصه های مختلف راه گشای نیازمندی های ارگان های مختلف از جمله شهرداری ها ، وزارت کشور، سازمان های دولتی بخصوص محیط زیست ، وزارت کشاورزی ، وزارت بهداشت و بخش خصوصی باشد.