پروژه‌های در دست اجرا

پروژه‌های انجام شدهشرکت مهندسی آباد گران پاک داد


پروژه های در دست اجرا:


1. نظارت بر ساخت مرکز دفن پسماند عادی اخترآباد. (کارفرما: سازمان مدیریت پسماند ملارد و صفادشت بهار 97)
2. طراحی ، ساخت و نصب خط پردازش پسماند خشک در ایستگاه بازیافت منطقه 6. (کارفرما : شهرداری منطقه 6 تهران پاییز 97)
3. طراحی ، ساخت و نصب خط پردازش پسماند خشک در ایستگاه بازیافت منطقه 2. (کارفرما: شهرداری منطقه 2 تهران زمستان 97)